Archikatedra

Przemyska archikatedra, a ściślej mówiąc jej dzwonnica będąca osobną budowlą, jest widoczna niemal z każdego miejsca w mieście i okolicy, nawet z dużej odległości. Gdy spacerujemy, z powodu pagórkowatego położenia miasta dzwonnica (pomimo jej imponującej wysokości) chwilami "znika" z oczu gdyż jest przysłaniana przez inne budynki. Ostatnie zdjęcie pokazuje szczyt dzwonnicy archikatedry i sygnaturkę kościoła w Prałkowcach.

Kategorie