Artykuły

W przygotowaniu / More to come

Dawne lotnisko Przemyśl-Hureczko na starych zdjęciach i w innych dokumentach (1910-1965)   O generale Stanisławie Skalskim   Walory poczt lotniczych (głównie polskie porty lotnicze) i kartki pocztowe   Spadochroniarstwo w Polsce i Wielkiej Brytanii (1925-1944)   Kobiety w lotnictwie polskim   Polska wersja książki Warplanes over Southeastern Poland Part 1. The Slaughter of Stukas on 25 July 1944 (wydana w 2004)...

Dawny Przemyśl - firmy, moda, pojazdy, architektura - Old Przemysl - firms, fashion, vehicles, architecture

Ulica Franciszkańska, Rynek i ulica Kazimierzowska to miejsca, w których w przedwojennym Przemyślu wykonano najwięcej fotografii; dlatego indeks przedsiębiorstw, o których już niemal nikt nie pamięta, zacząłem od centrum miasta. W nawiasach w indeksie podałem w miarę możliwości rok (lub lata) z którego pochodzi dana informacja o firmie lub innej działalności. W razie braku dokładnego roku użyłem skrótów: p. w. - przed Pierwszą Wojną Światową lub w...

Przemyska Wytwórnia Win Pomona - Wine production in Przemysl (Pomona factory)

Nazwa „Pomona” zachowała się w pamięci starszych mieszkańców Przemyśla dzięki zakładom produkującym przez wiele lat wyborne wyroby, szczególnie wina i likiery. Słowo „Pomona” było swego rodzaju skróconym odnośnikiem do nazwy tych zakładów, która zmieniała się wielokrotnie. „Pomona” używała symbolu z literą P napisem Przemyśl w owalu; pojawia się on na większości pokazanych etykiet (ale nie ma go na etykietach dla wina...