Poczta balonowa i samolotowa Twierdzy Przemyśl; inne użycie balonów i samolotów (I Wojna Światowa; SP-ADS Kościuszko; 3. Pułk Lotniczy Poznań-Ławica; Air France)

Zakaz strzelania do balonów i maszyn do latania wydany przez CK Starostwo w Przemyślu 19 sierpnia 1914 (L 259/mob) wydany na skutek pisma CK Komendy Wojskowej L 3557/pr. (pokazany fragment dokumentu).

Nagłówek o kapitulacji Przemyśla porannego wydania wychodzącej dwa razy dziennie we Lwowie gazety Słowo Polskie nr 136 z dnia 10 (23) marca 1915. Cena w kopiejkach jest też przeliczona na halerze (hellery). Notatka Na froncie polskim w tej gazecie, w której jest mowa m. in. o locie samolotu i próbie wydostania się z Twierdzy Przemyśl oficerów trzema balonami z pocztą 6 (19) marca 1915.

Prowizoryczna widokówka powstała z naklejenia zdjęcia na kartkę poczty polowej (Feldpostkorrespondenzkarte) wysłaną do Jarosławia w październiku 1916 pocztą polową 295, z KK 45 Landwehrinfanterie Truppen Division. W treści czytamy: Mam zaszczyt przedstawić zdjęcie (… [balonu]) pruskiego wraz z oficerami i żołnierzami tak austryackiemi jak i pruskiemi. 6 X 1916 (…), (5 powiększeń).

Drukowane w Krakowie Nowości Illustrowane nr 1 z 2. 01. 1915 informujące o oblężeniu Przemyśla i przetransportowaniu poczty lotniczej m. in. dla redakcji tego tygodnika; zielona, różowa i kremowa kartka na cienkim papierze poczty lotniczej z Przemyśla: Fliegerpost Przemyśl (Janner) 1915 IX 54. Kartki były nadane do Wiednia, Pragi i Pozsony; mają naniesione odręcznie lub mechanicznie numery. Na dwóch można odczytać daty: 6. 01. 1915 i 24. 02. 1915.

Humorystyczna widokówka Herzlichen Gluckwunsch zum Geburstage (tłoczona, lakierowana w tym złotą farbą, wydana w Niemczech przez Import).

Miniaturowa kartka Z Powinszowaniem Imienin (okładki z tłoczonego, przezroczystego tworzywa sztucznego, treść w języku polskim, wydana w Niemczech).

Francuska widokówka Felices Fiestas (Air France; Por Avion; Tarjeta Aeropostal; valida hasta el 5 de enero de 1936). Została wysłana w grudniu 1935 do Grybowa (stempel odbiorczy Grybów 28 XII 37 b) i przekierowana do Przeworska. Na awersie odbity jest stempel Warszawa (?) 1a 27 XII 35 10.

Wydana w Austrii żartobliwa widokówka z dziećmi w balonie Z powinszowaniem Nowego Roku wysłana 28 grudnia 1916 ze Lwowa (ul. Murarska 48) do Niżankowic koło Przemyśla. Kartka ma stempel cenzorski K. U. K. Zensurstelle 1 Lemberg, Hptpst. „Zenzuriert” i znaczek z Franciszkiem Józefem I o nominale 10 halerzy.

Budowa hangaru dla sterowca lub innej budowli z dachem w kształcie łuku. Zdjęcie jest przykładem jednej z wielu niewyjaśnionych do dziś zagadek historycznych sprzed ponad stu lat.

Budowa (prawdopodobnie) lokomotywowni w maju 1916 r. przez Niemców. Kolej była ważnym elementem machiny wojennej wszystkich walczących stron; pociągami transportowano też sprzęt lotniczy. Stempel prostokątny Bay. Landst. Eisenb. Bau Komp. L. Stempel okrągły KD Feldpostexp 12. 5. 16. 4-5 N a der 34 Infant. Div. (6 powiększeń).

Dwa zdjęcia balonu SP-ADS Kościuszko. Przed II Wojną Światową w Polsce zawody balonowe i transport przy użyciu tych statków powietrznych kolekcjonerskiej poczty były bardzo popularne. Zdjęcia pokazują cywilnych obserwatorów oraz żołnierzy pomagających przy napełnianiu balonu gazem (4 powiększenia).

Zrobione w 1928 w Poznaniu zdjęcie, na którym widać balonik będący elementem przenośnej stacji meteorologicznej (na rękawach mundurów naszywki z ptakiem, będące oznaką wojsk lotniczych). Podpis piórem oryginalnej odbitki to: Obserwatorowie Wojsk.(owego) Post(erunku) Meteorol(ogicznego) przy 3. p(ułku) lotn(iczym) przy pomiarach wiatrów górnych. W Ławicy, dnia 1. I. 1928 r. Różnej wielkości balony meteorologiczne były stosowane do zbierania danych o prądach powietrznych. Informacje służyły bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego i wojskowego (3 powiększenia).

Ostatnie zdjęcie w galerii jest kadrem fotografii z około 1935 wykonanej na dworcu kolejowym w Przemyślu i pokazującej plakat Air France (osoby to przemyscy kolejarze).

(Nowości Illustrowane redakcya i administracya: Kraków XV ulica Kazimierza Wielkiego L 95 (dom własny) telefon nr 479 Naczelny redaktor Sylweryusz Chmurkowski) (główny skład na Księstwo Poznańskie M. Niemierkiewicz Poznań, plac Wilhelmowski 3) (lotnicy, którzy przywieźli fotografie z Przemyśla dla Nowości Illustr.) (z oblężonego Przemyśla: koperta listu przywiezionego nam aeroplanem z Przemyśla)

(higherthanjumbojets.pl Fotografia, lotnictwo, historia, przyroda okolic Przemyśla)

(Galeria Poczta balonowa i samolotowa Twierdzy Przemyśl; inne użycie balonów i samolotów (I Wojna Światowa; SP-ADS Kościuszko; 3. Pułk Lotniczy Poznań-Ławica; Air France)

(Kategoria Lotnicze pamiątki – filatelistyka, prasa, oryginały historycznych fotografii i inne) (Festung Przemysl) (Przemysl Fortress) (WWI air mail Austria-Hungary Poland) (Przemysl balloon mail post) (France Poland air mail) (Polish French connection)

Kategorie