Samoloty i lotniska cywilne w II RP oraz walory filatelistyczne poczt lotniczych (Caudron C.81 F-AGFS, Junkers F-13 SP-AAW; lotnicy 17. (59.) Eskadry Lotniczej)

Caudron C.81 (wersja rozwojowa C.61) F-AGFS, francuski samolot pasażerski. Powiększenia (11) pokazują hangar z napisem MKŻ Aerolloyd Polska Linja Lotnicza, przednią część samolotu, silnik, usterzenie, końcówkę skrzydła, zdemontowane śmigła, wagony kolejowe i budynki na drugim planie. Latem 1919 transport lotniczy znalazł się w gestii Ministra Kolei Żelaznych, stąd skrót MKŻ na hangarze.

Nowoczesny port lotniczy, znany z małej ilości fotografii, powstały w 1922 na Polu Mokotowskim (przedłużenie ul. Topolowej w Warszawie). Wcześniej pasażerom musiały wystarczyć prowizoryczne baraki. Obsługę zapewniało Towarzystwo Lotnicze Aerolloyd, którego nazwę zmieniono później (też w 1922) na Aerolot (6 powiększeń, w tym izolatory na drewnianym słupie).

Nieznacznie uszkodzony Junkers F-13 SP-AAW Walek PLL LOT. Zdjęcie z początku lat 30-tych, prawdopodobnie wykonane na lotnisku Lwów-Skniłów. Na powiększeniach (5) widać szczegóły oznakowania na kadłubie i stateczniku, drzwi, silnika, anteny oraz charakterystyczne poszycie z blachy falistej.

Stemple Warszawa 19 Port Lotniczy b 28 IX 34-9 na widokówce wysłanej we wrześniu 1934 z Warszawy-Mokotowa lub Warszawy-Okęcia do Czechosłowacji (otwarcie portu Warszawa-Okęcie nastąpiło pod koniec kwietnia 1933; zastąpił on lotnisko na Mokotowie).

7 kadrów oryginału zdjęcia lotników 17. Eskadry Lotniczej (Wywiadowczej) siedzących na płocie lotniska mokotowskiego 19. 09. 1920. Jest to fotografia ze starego albumu dokumentującego działalność 17. Eskadry Lotniczej, noszącej wcześniej oznaczenie 59. Eskadra i bazującej m. in. na lotnisku Przemyśl-Hureczko. Na powiększeniach widać m. in. cywilne budynki i komin na drugim planie, a u jednego z żołnierzy Odznakę Pilota i prawdopodobnie wstążkę Gwiazdy Przemyśla. Uwaga: nazewnictwo towarzystw (linii) lotniczych jak i jednostek wojskowych wymaga uporządkowania i uzupełnienia, gdyż nadal brak jest na te tematy wyczerpujących opracowań.

(Galeria Samoloty i lotniska cywilne w II RP oraz walory filatelistyczne poczt lotniczych (Caudron C.81 F-AGFS, Junkers F-13 SP-AAW; lotnicy 17. (59.) Eskadry Lotniczej)

(Kategoria Lotnicze pamiątki – filatelistyka, prasa, oryginały historycznych fotografii i inne)

(higherthanjumbojets.pl Fotografia, lotnictwo, historia, przyroda okolic Przemyśla)

Kategorie