Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe i Policja - dzielnica Ueno 03. 2017

Samochody służb niosących pomoc w dzielnicy Ueno. Można zauważyć, że kierowcy karetek na sygnale jeżdżą wolniej niż w Polsce. Policjanci są (najczęściej) nieuzbrojeni i noszą białe rękawiczki.

(Galeria Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe i Policja - dzielnica Ueno 03. 2017) (higherthanjumbojets.pl) (emergency vehicles Tokyo Ueno) (fire brigade ambulance Police Japan) (Japanese capital city street traffic)

Kategorie