Stare plakaty w Przemyślu - Old posters in Przemysl

Archiwalne zdjęcia starych plakatów uzupełniają wiedzę o przedwojennej Polsce, w tym wypadku o Przemyślu i Związku Harcerstwa Polskiego. Na plakatach czytamy m. in.: Harcerski Klub Sportowy Czuwaj w Przemyślu, uroczyste poświęcenie kortów i kamienia węgielnego, wielki festyn harcerski z loterją fantową (żywe fanty), bufet, muzyka wojskowa; boisko Polonii u wylotu ul. Kopernika, zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy A między drużynami Resovia - Polonia; pijemy wodę sodową, Auto-Syphon Juljusz Meinl, Bolesław Krygowski; Polonia - Hagibor (mecz piłki nożnej z drużyną żydowską). W swoim zbiorze posiadam też zdjęcie plakatu ze zlotu w Garczynie: Międzynarodowy zlot skautów wodnych w Polsce - Jamboree Des Sea Skouts En Pologne - Jamboree Of Sea Skouts In Poland - Garczyn Pomorze 6-15 VIII 1932 z orłem w koronie wynurzającym się z fal nad żaglowcem z harcerskimi lilijkami.
W Przemyślu okrągłe słupy ogłoszeniowe do naklejania plakatów znajdowały się m. in. w Rynku w kilku miejscach (przedwojenne zdjęcia pokazują, że lokalizacja słupów się zmieniała). Ponadto w dolnej części Rynku, naprzeciwko numeru 8, jeszcze z czasów zaborów zachował się słup o przekroju kwadratowym z odchylanymi siatkami, za które wkładano plakaty i ogłoszenia.

Kategorie