Budowle w Twierdzy Przemyśl

Do dzisiaj zachowało się bardzo mało fotografii fortów i innych budowli Twierdzy Przemyśl przed jej zniszczeniem (marzec 1915) i przed częściową rozbiórką pozostałości już od 1918 aż do lat 70-tych XX wieku. W tej galerii pokazałem wybrane oryginały (odbitki i negatywy) zdjęć opisanych poniżej.

Grupa żołnierzy przed drewnianym budynkiem 4 sierpnia 1907. Na rewersie znajdują się podpisy wszystkich żołnierzy i nazwy miejscowości, skąd pochodzili. Drzewa, na tym zdjęciu akacja, były powszechnie używane do maskowania fortów i innych budynków przemyskiej twierdzy. Na jednej z desek widoczna jest liczba 50 (oznaczenie tartaku?). Zdjęcie zrobił Leon Hausen, który miał atelier na ulicy 3-go Maja w Przemyślu.

Remont jednego z ceglanych budynków rdzenia (wewnętrznej części) twierdzy wkrótce po I Wojnie Światowej; widoczny jest policjant nadzorujący więźniów.

Przedwojenni przemyscy policjanci i granitowe bloki z jednego z fortów wykorzystane do budowy gmachu sądu na ulicy Konarskiego. Gmach wzniesiono niedługo przed wybuchem II Wojny Światowej. Na drugim planie zabytkowe kamienice naprzeciw sądu.

Uszkodzony budynek koszarów jednego z fortów z niemieckim funkcjonariuszem i osobami w ubraniach cywilnych.

Więcej zdjęć dotyczących fortyfikacji Przemyśla, w tym fortu Łętownia użytego na magazyn wina dla PWW "Pomona", znajdziecie w innych galeriach.

Kategorie