Przemyski Rynek po II Wojnie Światowej - Przemysl Market Place after WW2

Przemarsz wojska, w tym oddziałów kobiecych uzbrojonych w pistolety maszynowe PPSz, przez przemyski Rynek około 1945, miejsce po usuniętej literze V na budynku Magistratu (Urzędu Miejskiego; brak jeszcze herbu miasta); pochód 1 Maja i orzeł przypominający te przedwojenne, ale już pozbawiony korony; dorożka, słup do przywiązywania koni oraz samochody Star i Warszawa (galeria w rozbudowie).

market place in przemysl
fotografia, lotnictwo, historia
motoryzacja prl m20 pobieda

soviet ppsz machine pistol poland after ww2
female soldiers

Kategorie