Polish Pre War CW-5 Bis Sailplane Near Przemysl

The eagle has landed... This gallery contains a nostalgic photograph of a CW-5 bis sailplane after a successful landing somewhere in the vicinity of Przemysl. The fields are probably west of Lvov; however, north of Przemysl, that is Rzeszow area is also possible. The glider is guarded by some Przemysl Garrison soldiers. It is very probable, that the pilot took off from Bezmiechowa or Ustianowa.
Another photo shows a group of young members of Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej (LOPP) in Lvov. LOPP was a Polish paramilitary organisation providing aviation training and civil defence, anti-aircraft as well as gas attacks consciousness.

cw-5 glider front view

crowd of curious kids glider

aircraft in przemysl before ww 2

lopp aviation history lvov poland

lvov lopp polish paramilitary organisation

polish sailplane cw-5 bis przemysl poland

pre-war poland rural fashion country man hat

ustjanowa outdated spelling of ustianowa (polish geographical name)


przedwojenna moda na wsi

koło lopp 236 województwo lwowskie

szybowiska w bezmiechowej i ustianowej

żołnierz garnizonu przemyśl pilnuje szybowca

orzeł wylądował... szybownictwo w przedwojennej polsce

ciekawskie dzieci oglądają szybowiec w okolicy przemyśla

liga obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej odznaka koło lwów

okolice przemyśla i lwowa przed wojną szybowiec cw-5 bis po lądowaniu w polu

Kategorie