Parachute Insignias and Badges – Oznaki i odznaki spadochronowe

The beginning of a project dealing with Polish World War Two parachutists, uniform emblems and badges. One photo in this gallery shows 1994 correspondence with Przemysław Bystrzycki, who lived in Poznań at that time. He touches upon a far-from-being-clear system of numbering the military parachutists' eagle badges and wreaths. The text has been typewritten and handwritten on a correspondence card.
Początek projektu zajmującego się polskimi spadochroniarzami w czasie Drugiej Wojny Światowej, ich mundurami i odznakami. Projekt obejmuje korespondencję z 1994 r. z Cichociemnym Przemysławem Bystrzyckim, który w tym czasie żył w Poznaniu. Pisana na maszynie i odręcznie kartka pocztowa pokrótce omawia niezbyt jasny system numeracji odznak spadochronowych i wieńców.
uniform collar emblem
g techn london para badge
parachute badge poland ww2
834 wreath polish paras badge
silent and unseen polish ww two paras
odznaka skoczka spadochronowego pc
tobie ojczyzno odznaka spadochronowa
market garden military parachuting ww2 history
poznan 2 rl 1994 stempel znaczek orzeł filatelistyka

Kategorie