Szczegóły PZL Świdnik W-3 Sokół SN-30XG

Śmigłowiec podczas krótkiego pobytu w Raciborzu.

SN-30XG
W-3 Sokół PZL Świdnik

(higherthanjumbojets.pl) (Fotografia, lotnictwo, historia, przyroda okolic Przemyśla) (Polish Border Guard aircraft) (szczegóły śmigłowca polskiej konstrukcji) (Polish aircraft industry helicopter details)

Kategorie