Projekt II Rzeczpospolita Polska na Archiwalnej Fotografii

Inter-war Poland architecture, landscapes, people, fashion and motor vehicles

Głównym celem Projektu II Rzeczpospolita Polska na Archiwalnej Fotografii jest pokazanie, na razie bardzo wybiórczo, niepublikowanych dotąd, lub bardzo mało znanych zdjęć z lat 1918-1939.

Tematyka fotografii to zasadniczo architektura świecka i sakralna, pomniki, krajobrazy, scenki rodzajowe, moda i motoryzacja. Oprócz miejsc znanych z nazwy, projekt obejmuje te, które są dopiero w trakcie identyfikacji.

Wszystkie zdjęcia są nieco przycięte w stosunku do oryginału (odbitki z epoki lub negatywu zamienionego na pozytyw w programie graficznym) a niektóre galerie zawierają też duże powiększenia wybranych detali.

Powiększenia są wynikiem ponad 30-tu lat eksperymentów z różnymi, samodzielnie wykonanymi urządzeniami, tzn. zestawami soczewek, do reprodukcji aparatami fotograficznymi (analogowymi i cyfrowymi) bez użycia skanera. Celowo pozostawione są niektóre niezamierzone efekty, np. zakrzywienia prostych linii, zabarwienia, refleksy światła, rozmycia krawędzi albo patrzenia przez lunetę. Można ich uniknąć zmieniając rodzaj, ilość i wzajemne położenie soczewek, odległość od obiektywu aparatu albo stosując obudowę (tubę) z czarnego papieru. Wymaga to jednak wielu powtórzeń i cierpliwości; przypadkowy rezultat nieraz dodaje zdjęciu uroku i jest wart zachowania. Niektóre zdjęcia pokazane są wraz z obszarami gdzie brakuje emulsji, różnymi zabrudzeniami i innymi uszkodzeniami, których usunięcie wymaga specjalistycznej konserwacji (np. orkiestra Gimnazjum w Leżajsku, ratusz w Nowym Targu, widok z zamku na miasto przemysłowe, pomnik na Kresach Wschodnich).