W przygotowaniu / More to come

Oryginały fotografii archiwalnych z mojego zbioru, filatelistyka... / Original archive photographs from my collection, philately...

Dawne lotnisko Przemyśl-Hureczko na starych zdjęciach i w innych dokumentach (1910-1965)

O generale Stanisławie Skalskim

Walory poczt lotniczych (głównie polskie porty lotnicze) i kartki pocztowe

Spadochroniarstwo w Polsce i Wielkiej Brytanii (1925-1944)

Kobiety w lotnictwie polskim

Polska wersja książki Warplanes over Southeastern Poland Part 1. The Slaughter of Stukas on 25 July 1944 (wydana w 2004)

Widoki spod chmur i nad chmurami... Stratusy i inne

Lotnicze przyrządy pokładowe

Z lotu ptaka - więcej miejsc w Europie i innych miejscach

Monety, żetony i odznaki z lotniczymi motywami

Ulica Sowińskiego, Mickiewicza i Plac Legionów w Przemyślu na starych fotografiach

Zabytkowe rowery i motory w Przemyślu

Ciężarówki i traktory (Ford Canada F15, Lanz Bulldog)

Tajemnicze budowle Twierdzy Przemyśl

Samochody we Lwowie

Francuskie samoloty w lotnictwie II RP

Hanriot H 19 Breguet 14 Potez 25 Farman F-68 Goliath Wibault

Henschel Hs 129 - niemiecki samolot z francuskimi silnikami

Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej w Przemyślu, Lwowie i Rzeszowie

6 Pułk Lotniczy we Lwowie

Hansa-Brandenburg C.I 27.76 lwowskiej eskadry 1919 r.

Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z nadrukiem dla celów szybowcowych (warunki termiczne w rejonie Mielca, Rzeszowa, Przemyśla i Lwowa)

Kolejnictwo w Polsce; most kolejowy w Przemyślu

Szkolenie szybowcowe w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich

Dokumentacja PZL-50 Jastrząb we Włoszech i w Rosji

Wrak prototypu PZL-50 Jastrząb w Werchracie - walka wywiadów czy prywatna rywalizacja niemieckich i sowieckich oficerów

Przemyski rzeźbiarz Józef Wilk - nieznane fotografie

Kamienice i sklepy na Franciszkańskiej, których już nie ma (obecnie plac JPII)

Tajne przejścia podziemne z zamku, katedry i klasztorów na Zasanie

...i nie tylko...

 

The former Przemysl-Hureczko airfield in old photographs and other documents (1910-1965)

About Gen. Stanislaw Skalski

Air-mail items (especially sent from Polish airports; philately, postcards)

Parachuting in Poland and in Great Britain 1925-1944

Female aviators in Poland

Photography from under clouds and above them... Stratus types and not only

Just like birds - more places in Europe and other places

Polish text of Warplanes over Southeastern Poland Part 1. The Slaughter of Stukas on 25 July 1944 (published in 2004)

Aircraft cockpits and instruments

Coins, tokens and badges with aviation motifs

Sowinskiego, Mickiewicza Street and Legions Square in Przemysl in old photographs

Vintage bikes and motorbikes in Przemysl

Old lorries and tractors (Ford Canada F15, Lanz Bulldog)

Mysterious buildings of Przemysl Fortress

Old cars in Lvov

French aircraft in Pre-war Poland

Hanriot H 19 Breguet 14 Potez 25 Farman F-68 Goliath

Henschel Hs 129 - German aircraft with French engines

6 Aviation Regiment in Lvov

Railway stock in Poland; railway bridge in Przemyśl

5 Podhale (Mountain) Rifles Regiment glider training in Przemyśl

PZL-50 Hawk Documentation in Italy and Russia

PZL-50 Hawk Wreck in Werchrata - Intelligence War or a Private Competition Between German and Soviet Officers

Unknown photos of Józef Wilk sculptures

Gone tenement hosues and shops in Franciszkanska Street (John Paul II square now)

Secret underground corridors - Middle Ages avacuation routes for Przemyśl noblemen

...and more...