W przygotowaniu / More to come

Oryginały fotografii archiwalnych z mojego zbioru, filatelistyka... / Original archive photographs from my collection, philately...

Dawne lotnisko Przemyśl-Hureczko na starych zdjęciach i w innych dokumentach (1910-1965)

 

O generale Stanisławie Skalskim

 

Walory poczt lotniczych (głównie polskie porty lotnicze) i kartki pocztowe

 

Spadochroniarstwo w Polsce i Wielkiej Brytanii (1925-1944)

 

Kobiety w lotnictwie polskim

 

Polska wersja książki Warplanes over Southeastern Poland Part 1. The Slaughter of Stukas on 25 July 1944 (wydana w 2004)

 

Lotnicze przyrządy pokładowe

 

Monety, żetony i odznaki z lotniczymi motywami

...i nie tylko...

 

The former Przemysl-Hureczko airfield in old photographs and other documents (1910-1965)

 

About Gen. Stanislaw Skalski

 

Air-mail items (especially sent from Polish airports; philately, postcards)

 

Parachuting in Poland and in Great Britain 1925-1944

 

Female aviators in Poland

 

Polish text of Warplanes over Southeastern Poland Part 1. The Slaughter of Stukas on 25 July 1944 (published in 2004)

 

Aircraft cockpits and instruments

 

Coins, tokens and badges with aviation motifs

...and more...