W przygotowaniu / More to come

Oryginały fotografii archiwalnych z mojego zbioru, filatelistyka... / Original archive photographs from my collection, philately...

Dawne lotnisko Przemyśl-Hureczko na starych zdjęciach i w innych dokumentach (1910-1965)

O generale Stanisławie Skalskim

Samoloty RWD zawodów Challenge 1934

Walory poczt lotniczych (głównie polskie porty lotnicze) i kartki pocztowe

Spadochroniarstwo w Polsce i Wielkiej Brytanii (1925-1944)

Kobiety w lotnictwie polskim

Polska wersja książki Warplanes over Southeastern Poland Part 1. The Slaughter of Stukas on 25 July 1944 (wydana w 2004)

Widoki spod chmur i nad chmurami... Stratusy i inne

Lotnicze przyrządy pokładowe

Z lotu ptaka - więcej miejsc w Europie i innych miejscach

Monety, żetony i odznaki z lotniczymi motywami

Ulica Sowińskiego, Mickiewicza i Plac Legionów w Przemyślu na starych fotografiach

Zabytkowe rowery i motory w Przemyślu

Ciężarówki i traktory (Ford Canada F15, Lanz Bulldog)

Tajemnicze budowle Twierdzy Przemyśl

Samochody we Lwowie

Francuskie samoloty w lotnictwie II RP

Hanriot H 19 Breguet 14 Potez 25 Farman F-68 Goliath Wibault

Henschel Hs 129 - niemiecki samolot z francuskimi silnikami

Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej w Przemyślu, Lwowie i Rzeszowie

6 Pułk Lotniczy we Lwowie

Hansa-Brandenburg C.I 27.76 lwowskiej eskadry 1919 r.

Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z nadrukiem dla celów szybowcowych (warunki termiczne w rejonie Mielca, Rzeszowa, Przemyśla i Lwowa)

Kolejnictwo w Polsce

Szkolenie szybowcowe w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich

Dokumentacja PZL-50 Jastrząb we Włoszech i w Rosji

Wrak prototypu PZL-50 Jastrząb w Werchracie - walka wywiadów czy prywatna rywalizacja niemieckich i sowieckich oficerów

Przemyski rzeźbiarz Józef Wilk - nieznane fotografie

Kamienice i sklepy na Franciszkańskiej, których już nie ma (obecnie plac JPII)

Tajne przejścia podziemne z zamku, katedry i klasztorów na Zasanie

Upamiętniamy Cichociemnych, spadochroniarzy Armii Krajowej

Szachownica na prototypie myśliwca PZL-50/I

Więcej o zabytkowych rowerach

Ceglane budowle Twierdzy Przemyśl

Przebudowa mostu kolejowego w Przemyślu

Mieczysław Miller i jego jednopłatowiec Taube w Pobiedniku

Przemysław Bystrzycki - Cichociemny z Przemyśla

Samoloty Cessna w Polsce

Kościoły i cerkwie w Buszkowicach i Buszkowiczkach k. Przemyśla

...i nie tylko...

 

The former Przemysl-Hureczko airfield in old photographs and other documents (1910-1965)

About Gen. Stanislaw Skalski

Challenge 1934 RWD aircraft

Air-mail items (especially sent from Polish airports; philately, postcards)

Parachuting in Poland and in Great Britain 1925-1944

Female aviators in Poland

Photography from under clouds and above them... Stratus types and not only

Just like birds - more places in Europe and other places

Polish text of Warplanes over Southeastern Poland Part 1. The Slaughter of Stukas on 25 July 1944 (published in 2004)

Aircraft cockpits and instruments

Coins, tokens and badges with aviation motifs

Sowinskiego, Mickiewicza Street and Legions Square in Przemysl in old photographs

Vintage bikes and motorbikes in Przemysl

Old lorries and tractors (Ford Canada F15, Lanz Bulldog)

Mysterious buildings of Przemysl Fortress

Old cars in Lvov

French aircraft in Pre-war Poland

Hanriot H 19 Breguet 14 Potez 25 Farman F-68 Goliath

Henschel Hs 129 - German aircraft with French engines

6 Aviation Regiment in Lvov

Railway stock in Poland

5 Podhale (Mountain) Rifles Regiment glider training in Przemyśl

PZL-50 Hawk Documentation in Italy and Russia

PZL-50 Hawk Wreck in Werchrata - Intelligence War or a Private Competition Between German and Soviet Officers

Unknown photos of Józef Wilk sculptures

Gone tenement hosues and shops in Franciszkanska Street (John Paul II square now)

Secret underground corridors - Middle Ages avacuation routes for Przemyśl noblemen

We honour the Silent and Unseen, Polish Home Army parachutists

White and red chequerboard – the Polish national insignia on the PZL-50/I prototype fighter

More about vintage bicycles

Przemyśl Fortress brick architecture

Vintage and new Przemyśl railway bridge 

Mieczysław Miller and his Taube monoplane in Pobiednik

Przemysław Bystrzycki - a "Silent and Unseen" Polish Home Army parachutist

Cessna aircraft in Poland

Churches and orthodox churches in Buszkowice and Buszkowiczki near Przemyśl

...and more...